ข่าวสถาบัน

ดร.โอฬาร ไชยประวัติ (欧兰·柴帕瓦) รองนายกสมาคมผู้แทนการค้

作者:  时间:2013-04-27 14:26  浏览:152
25 มกราคม 2556   ดร.โอฬาร ไชยประวัติ (欧兰·柴帕瓦) รองนายกสมาคมผู้แทนการค้าแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวน
 
ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการโจวจี๋หลิว(周激流)และทางศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวนได้ทำการต้อนรับดร.โอฬาร ไชยประวัติ (欧兰·柴帕瓦) รองนายกสมาคมผู้แทนการค้าแห่งประเทศไทยและคณะผู้แทนการค้าแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวน ห้องการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาสิริธร และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยลัยเชียงใหม่ ที่ศูนย์กลางภาษาและวัฒนณธรรมไทยแห่งมหาลัยเฉิงตู โดยทางศูนย์ได้แนะนำศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่แขกผู้มาเยือน  เนื่องด้วย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ (欧兰·柴帕瓦) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ประเทศไทย) จึงให้คำมั่นที่จะสนับสนุน ผลักดันและให้ความร่วมมือในงานวิจัยวิชาการระหว่างประเทศจีนและไทยต่างๆ ทั้งนี้ดร.โอฬาร ไชยประวัติ  (欧兰·柴帕瓦) ยังได้ลงนามเซ็นต์ชื่อในหนังสือสมุดเยี่ยมของทางศูนย์รวมถึงศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ(Prof.Dr.Soottiporn  Chittmittrapap) เลขาธิการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (ประเทศไทย) ยังได้มอบหนังสือภาษาไทยเป็นของที่ระลึกแก่ทางศูนย์อีกด้วย