ข่าวสถาบัน

18 มีนาคม 2556 ต้อนรับคณะครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลรา

作者:  时间:2013-04-27 14:27  浏览:162
18 มีนาคม 2556 ต้อนรับคณะครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 รองผู้อำนวยการศูนย์กลางการวิจัย ศาสตราจารย์ ตู้เจีย (杜洁教授) และ ศาสตราจารย์ หวางหมิง(黄鸣教授) ได้ทำการต้อนรับ  รศ.ดร.ประชุม พร้อมพันธ์ รศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม และ ดร.อารี หลวงนา พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งพาคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวน  และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งยังเซ็นต์ตกลงให้ความร่วมมือในด้านงานวิชาการการวิจัยต่างๆของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขี้น ทางแขกผู้มาเยือนนั้นยังได้กล่าวอีกว่าศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวนนั้นได้วางแนวทางอย่างมั่นคง โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีพร้อมที่จะช่วยและให้การสนับสนุนกับทางศูนย์วิจัยตลอดเวลา ทั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิจัยโครงการระยะสั้นให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเฉิงตู พร้อมทั้งได้มอบวารสารทางด้านวิศวกรรมและหนังสือที่มีประโยนช์ต่างๆให้กับทางศูนย์อีกด้วย หลังจากนั้น รศ.ดร.ประชุม พร้อมพันธ์ ได้ลงนามเซ็นต์ชื่อในสมุดเยี่ยมของทางศูนย์พร้อมทั้งอวยพรและคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้มีความร่วมมือทางวิชาการเช่นนี้อีกต่อๆไป