ข่าวสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าเยี่ยมพบ

作者:  时间:2013-04-27 14:27  浏览:240
 19 มีนาคม 2556  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าเยี่ยมพบ
 
ศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวน พร้อมทั้งลงนามเซ็นต์ชื่อในสมุดเยี่ยมของทางศูนย์ โดยได้อวยพรให้ความสัมพันธ์รวมถึงการร่วมมือทางงานวิจัยของทั้งสองฝ่ายนั้นแน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยๆ