ข่าวสถาบัน

1 เมษายน 2556 สถานกงสุลไทย ณ นครเฉิงตู เข้าพบ

作者:  时间:2013-04-27 14:28  浏览:93
 1 เมษายน 2556  สถานกงสุลไทย ณ นครเฉิงตู เข้าพบ
 
ท่าน กั๊ว เหมย เท้อ (国梅特) กงสุลแห่งสถานกงสุลไทย ณ นครเฉิงตูพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวน โดยมี ผู้อำนวยการโจวจี๋หลิว(周激流)คอยให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวน โดยชี้แจ้งถึงจุดมุ่งหมายในอนาคตอันใกล้ที่ทางศูนย์กับนักศึกษาไทยระดับปริญญาโทจะร่วมมือและพัฒนาวิจัยไปพร้อมกัน โดยมี สถานกงสุลไทย ณ นครเฉิงตูคอยให้การเอื้อเฟื้อและสนับสนุน ทั้งนี้สถานกงสุลไทย ณ นครเฉิงตู ก็มีความยินดีที่จะสนันสนุนศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวนในทุกๆเรื่อง รวมถึงได้มอบอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้กับทางศูนย์อีกด้วย หลังจากนั้นท่านกงสุลก็ได้เยี่ยมชมห้องการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาสิริธร และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยลัยเชียงใหม่ โดยท่านกงสุลยังได้หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆ