ข่าวสถาบัน

3 เมษายน 2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้

作者:  时间:2013-04-27 21:37  浏览:136
3 เมษายน 2556  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชม
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล อธิการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวน โดยมีศาสตราจารย์ หวางหมิง(黄鸣教授)คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้แนะนำประวัติความเป็นมาของศูนย์กลางการวิจัยประเทศไทยแห่งมนฑลเสฉวน รวมถึงชี้แจงจุดมุ่งหมายหลักของศูนย์ที่จะพัฒนาและวิจัยร่วมกับนักศึกษาไทยในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย โดยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก็ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกับทางศูนย์ โดยทั้งสองฝ่ายต่างคาดหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า